กิจกรรม : เวทีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ระยะ 5 ปี (ปี 2565-2569)

รายละเอียด :
    

 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เข้าร่วมเวทีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ระยะ 5 ปี (ปี 2565-2569) และการประเมินชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการจัดการตนเอง ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง และกลุ่มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565    อ่าน 8 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**