ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากนนำ้ฉวาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปรงใสในการบริหารงาน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 518 คน