ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง
  รายละเอียด : : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2550 ประจำปีพุทธศักราช 2550 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงใคร่¬ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 828 คน