ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

 สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 527 คน