ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 525 คน