ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 522 คน