ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 560 คน