ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวางตำบลปากน้ำฉวาง และปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 521 คน