ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้าย ว. - บ้านนายปราณี เสนารัตน์ หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง
  รายละเอียด :

 ประกาศดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้าย ว. - บ้านนายปราณี เสนารัตน์ หมู่ที่ 6 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน