ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
  รายละเอียด : ด้วยอำเภออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางเปิดประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปีพุทธศักราช 2550 ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2550 เป็นต้นไป มีกำหนด 15 วัน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านโปรดประชาสัมพันธ์ทาง หอกระจายข่าวให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันเพื่อเข้ารับฟังการประชุมสภา ในวันที่ 10 กันยายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 827 คน