ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีเป็นแหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์พื้นถิ่น งวดที่ 4
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีเป็นแหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์พื้นถิ่น งวดที่ 4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน