ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การส่งเสริมสนับสนุนผักสดปลอดสารเคมี
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนผักสดปลอดสารเคมี โดยเลือกผักสดที่ผ่านการตรวจสอบและที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 571 คน