ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2550 นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงใคร่¬ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.ฉวาง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 789 คน