ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงใคร่¬ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.ฉวาง ในเวลาดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 749 คน