ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2551 นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงใคร่¬ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.ฉวาง ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 793 คน