ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  รายละเอียด :

#หมั่นสำรวจเเละกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านเเละรอบบ้าน
#เก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำทุกเจ็ดวันป้องกันไข้เลือดออก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน