ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" โดยมีหน้าที่บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาทำสัญญา 1 ปี (รายละเอียดแนบท้าย) สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ได้ตั้งแต้วันที่ 5-8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน