ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน