ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  รายละเอียด :
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด) ทั้ง 28 จังหวัด
ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลรอบข้าง
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน