ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน