ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในเขตพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน