ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดประเพณีลากพระทางน้ำและแข่งขันเรือยาวประจำปีพุทธศักราช 2551
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้กำหนดการจัดงานประเพณีลากพระทางน้ำและแข่งขันเรือยาวประจำปี 2551 ขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2551 ณ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้อยู่ควบคู่ลุ่มแม่น้ำตาปีตลอดไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 922 คน