ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดการขยะติดเชื้อชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์โควิด-19
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน