ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี ประจำปี 2552
  รายละเอียด : สำหรับท่านที่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด 150 ท่านแรก รับของสมนาคุณทันที
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 807 คน