ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ กรม ผส. เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
  รายละเอียด :

 

 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญสมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2565

 
โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ กรมกิจการผู้สูงอายุ https://www.dop.go.th หรือลิงค์ด้านล่างนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-356165
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน