ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพฯ สูงสุด 250 บ./เดือน เป็นเวลา 6 เดือน บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ
  รายละเอียด :

 ที่ประชุม ครม. (26 เม.ย. 65) อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ จำนวน 10,896,444 ล้านคน เฉลี่ย 100 - 250 บ./เดือน/ราย ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 65) เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในขณะนี้

.
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษฯ ครั้งนี้ เป็นการจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ ดังนี้
.
1.อายุ 60 - 69 ปี ที่รับเบี้ยยังชีพ 600 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน/คน
.
2.อายุ 70 - 79 ปี ที่รับเบี้ยยังชีพ 700 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน/คน
.
3.อายุ 80 - 89 ปี ที่รับเบี้ยยังชีพ 800 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน/คน
.
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป ที่รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บ./เดือน รวมเป็น 1,250 บ./เดือน/คน
.
ข้อมูลจาก Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "เฮ! ครม. เคาะจ่ายเงินพิเศษ ไทยคู่ฟ้า ผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ นาน 6 เดือน (เม.ย. ก.ย. 65) จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือรายเดือน อายุ 60-69 ปี รับเพิ่ม 100 เบี้ยรายเดือน 600 บ. 700 บาท/คน อายุ 70-79ប รับเพิ่ม 150 เบี้ยรายเดือน 700 บ. 850 บาท/คน อายุ 80-89 รับเพิ่ม 200 บ. เบี้ยรายเดือน 800 U. 1,000 บาท/คน อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเพิ่ม 250 บ. เบี้ยรายเดือน 1,000 บ. 1,250 บาท/คน ที่มา มติ ครม. 26 เม.ย. 65 ไทยคู่ฟ้า THAIGOV.GO.TH"
 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน