ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียด : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 802 คน