ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน