ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน (สำนักปลัด)
  รายละเอียด : รายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 1.ผู้ร้องเรียนแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 2.ลงทะเยีบนรับคำร้อง 3.แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4.แจ้งผู้รับผิดชอบ 5.รายงานผู้บริหาร 6.แจ้งผู้ร้องภายใน 7 วัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 798 คน