ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนและระยะเวลาการขอหนังสือรับรองการก่อสร้างบ้านกรณีไม่ได้อยู่ในเขตควบคุม
  รายละเอียด : รายละเอียด บริการข้อมูล 1.ออกหนังสือรับรองว่าการก่อสร้างบ้านไม่ได้อยู่ใน เขตควบคุมอาคาร 2.ออกหนังสือรับรองผลงาน หลักฐาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.แบบแปลนที่จะดำเนินการสร้าง 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนการค้า ระยะเวลาดำเนินการ 1.ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน 2.ตรวจสอบเอกสาร 5 นาที 3.ตรวจทานเห็นชอบ 5 นาที 4.ผู้บริหารอนุมัติดำเนินการ 5 นาที
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 797 คน