ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2550 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง นั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ฉวาง ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายบุญเลิศ ชิตร) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 794 คน