ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านภัยยาเสพติด “อบต. ฉวาง
  รายละเอียด : การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านภัยยาเสพติด “อบต. ฉวาง คัพ” ครั้งที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2550
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 805 คน