ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ถึง 12 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 783 คน