ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  รายละเอียด : สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้บริการประชาชนเรื่องงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่จึงดำเนินการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางโทรด่วนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 0-7548-0280 ต่อ 15 หรือ 0-7548-0280 ต่อ 18 หรือ 0-7548-1131 และกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1023 คน