ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จดทะเบียนพาณิชย์
  รายละเอียด : ผู้ประกอบกิจการค้าที่มีที่ตั้งในเขต อบต.ฉวาง สามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 เป็นต้นไป * ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า 1. การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 2. การขายสินค้าทุกชนิด (ร้านขายของชำ ข้าวแกง อาหาร ของกินของใช้ทุกชนิด) 3. นายหน้าหรือตัวแทนขายสินค้า 4. การประกอบหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้ 5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ,เรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ,รถราง การขนส่งโดยรถยนต์ ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม 6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 12. การให้บริการตู้เพลง 13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก-ส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 907 คน