ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน (สำนักงานปลัด)
  รายละเอียด : ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 1. ผู้ร้องเรียนแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 2. ลงทะเบียนรับคำร้อง 3. แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4. แจ้งผู้รับผิดชอบ 5. รายงายผู้บริหาร 6. แจ้งผูร้องในภายใน 7 วัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 798 คน