ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชาวฉวางร่วมกิจกรรม ออกปากนำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรในชุมชน และ ประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกันจัดทำกิจกรรม ออกปากน่ำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ บ้านทุ่งกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 800 คน