ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลฉวางร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และขอรับวีซีดีภาพยนตร์สั้นพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชุด “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย” จากองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้ทุกวัน ในวัน เวลา ราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 774 คน