ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2554
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 773 คน