ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2554
  รายละเอียด : ด้วยเมื่อวันที่ วันที่ 25 เมษายน 2554 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2554 จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 741 คน