ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้ปรับลดระยะเวลาการบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค จาก 3 ชม/ราย เป็น 2.30 ชม./รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 745 คน