ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้ชำระภาษีประจำปี 2555
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  ได้จัดทำโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้ชำระภาษี

ประจำปี  2555  ขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัว เป็นแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมและเต็มใจในการชำระภาษีมากขึ้น โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้มีของสมนาคุณให้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน 2555  โดยมีเงื่อนไขดังนี้.-

                   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบ-แสดงรายการฯ  พร้อมชำระเงินด้วยตนเอง  (ของสมนาคุณให้เฉพาะเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของกิจการที่มาชำระเองเท่านั้น)

                                      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 855 คน