ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบล "อบต.ฉวางเกมส์" ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาตำบล "ตำบลฉวางเกมส์" คร้งที่ ๙ ประจำปี  ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๔-๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 768 คน