ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 2.5 - 5 ปี เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 773 คน