ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดี ขั้นตอนแรก และการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกครูสอนดี ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ด้วยคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดี ขั้นตอนแรก และรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง (ชั้น 2) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 808 คน