ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง กำหนดจัดให้มีการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 866 คน