ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554
  รายละเอียด :

ด้วยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2554 จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 704 คน