ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554
  รายละเอียด :  ด้วยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2554 จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 713 คน