ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2555
  รายละเอียด :

     ด้วยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2555  จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 769 คน