ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2554
  รายละเอียด :     ด้วยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2554  จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 703 คน